Wat is mindfulness

Kun je vaak niet stoppen met rennen en vliegen? Met piekeren en malen?
Heb je last van stressen of somberen? Van wakker liggen en woelen?
Train je geest om meer in het hier en nu te blijven. Volg een cursus mindfulness en leer stoppen en stilstaan.
Stilstaan bij jouw leven: wat jij wilt en voelt; wat goed en gezond is voor jou.

FreeYourMind

Free your mind and the rest will follow!

 

Mindfulness- of aandachttraining heet in het Engels voluit ‘Mindfulness Based Stress Reduction’ (MBSR). Letterlijk vertaald betekent dit: stressreductie op basis van het trainen van aandacht. Dat is dan ook wat in een mindfulness-cursus gebeurt: het trainen van de geest, het oefenen van aandacht. De deelnemers oefenen om aandachtig aanwezig te zijn bij dit moment, bij het NU, in plaats van steeds meegesleept te worden door gedachten over het verleden of te piekeren over de toekomst.
Er worden in de cursus meditatie-, yoga- en bewustzijnsoefeningen aangereikt waarmee de deelnemers hun aandacht kunnen trainen, en zij een vriendelijke, milde houding naar zichzelf en naar anderen kunnen ontwikkelen. Ook leren zij om hun eigen gedachten en gevoelens te beschouwen als mentale gebeurtenissen die niet blijvend zijn, die – als het ware – als wolken aan de lucht vanzelf weer voorbij drijven

Mindfulness is als methode buitengewoon praktisch en toepasbaar in het dagelijks leven.
Mensen met (werk)stress worden zich bewust hoe de stress hen beïnvloedt. Zij leren vaardiger met stress om te gaan, en tijdig te stoppen met ‘doen, doen, doen’.
Mensen met gezondheidsklachten leren vaak beter omgaan met de ‘weersomstandigheden’ in hun leven; zich daar niet langer tegen te verzetten of al te veel over te piekeren.
Mensen met depressieve klachten of angsten leren meer ‘in het moment’ te zijn. Zij slagen er daardoor vaak in om hun klachten adequater te hanteren.
Voor veel cursisten geldt dit laatste als een openbaring: meer ‘in het moment’ zijn, in het ‘nu’ leven, in plaats van almaar te tobben over het verleden of te piekeren over de toekomst. In mindfulness leren en ervaren de deelnemers dat het ‘nu’ het enige is dat echt telt.
Uit onderzoek blijkt dat bij deelnemers aan een mindfulnesstraining lichamelijke en psychologische klachten significant afnemen, ze effectiever leren omgaan met stresssituaties, zij zich beter kunnen ontspannen en een grotere kwaliteit van leven ervaren.

Heel kort en bondig is deze definitie uit een mooi artikel in NRC Handelsblad:

,,Mindfulness is niets anders dan zonder oordeel te kijken naar wat zich afspeelt in lichaam en geest, naar gedachten en emoties, naar wat prettig en minder prettig is, zonder te reageren. Als je dat een tijdje kunt volhouden, dan daagt als vanzelf het besef dat alles redelijk snel achter elkaar verandert. De ene emotie is er nog niet of daar komt de volgende alweer. Daarvan leer je inzien dat je niet kunt vasthouden.
 ….Je kunt mensen leren niet onmiddellijk een gevoel in iets anders te willen veranderen maar er gewoon naar te kijken. Dan worden mensen zich ervan bewust dat datgene wat zich voordoet, niet altijd blijft. En daardoor ontstaat er als vanzelf meer ruimte om in hun leven met problemen om te gaan. Daardoor is het heel populair geworden.”
Interview met prof. Matthijs Schouten, NRC Handelsblad

 

Achtergronden van mindfulness

De grondlegger van de mindfulnesstraining is de bekende Amerikaanse microbioloog Jon Kabat-Zinn, die vanaf 1979 de acht-weekse training ontwikkelde, verder uitbouwde en inmiddels in vele landen verspreidde. Zijn protocol wordt ook in deze mindfulness cursus gevolgd. Een interview van Eveline Brandt met Jon Kabat-Zinn is te lezen op de pagina In de media.

Centrum_voor Mindfulness_ Leiden_EvelineBrandt_en_ JON KABAT ZINN_252De echte wortels van mindfulness zijn al eeuwenoud. Mindfulness is afgeleid van Vipassana meditatie, wat betekent: ‘inzicht krijgen’ of ‘de dingen zien zoals ze werkelijk zijn’. Vipassana is volgens de overlevering de oudste meditatievorm die door de Boeddha werd onderwezen; het is echter helemaal niet nodig boeddhist te zijn om deze meditatie te leren.
Kabat-Zinn haalde mindfulness uit de religieuze context en maakte de meditatietechniek toegankelijk en toepasbaar voor mensen met bijvoorbeeld chronische ziekten en pijn. Inmiddels wordt mindfulness op grote schaal aangeboden aan deze doelgroepen, en ook aan – onder anderen – mensen met somberheid, stress, piekerklachten en (hoog)gevoeligheid. Zij, en eigenlijk iedereen, kunnen leren om een zorgvuldige waarnemer te worden van hun eigen innerlijk: om met wat afstand te kunnen observeren hoe gedachten, emoties en lichaamssensaties komen en ook, vanzelf,  weer gaan.

Is mindfulness passend voor jou?

Soms moet je concluderen dat oude oplossingen niet meer werken. Je piekert hoe je dan wel van je klachten kunt afkomen. Je woekert met het pakketje energie dat je voor een dag hebt. Je betaalt keer op keer een prijs als je te ver bent gegaan. Er zijn nieuwe oplossingen nodig, oplossingen die op lange termijn jouw gezondheid en welbevinden ondersteunen. Het wordt kortom tijd dat je iets voor jezelf gaat doen; voor jezelf gaat kiezen. Ook als je weinig klachten hebt is voor jezelf zorgen en met aandacht leven belangrijk!
Kies je voor aandachttraining, dan kies je een effectieve methode die handvatten geeft om met alle mogelijke ‘weersomstandigheden’ in het leven om te gaan: of het nu stormt, zonnig is of mistig en somber. Je kiest voor een cursus of training, nadrukkelijk niet voor een therapie. Over (problemen uit) het verleden zal het niet tot nauwelijks gaan: het gaat over het NU, en hoe we daar met meer aandacht bij kunnen zijn. Die aandacht trainen we gezamenlijk; de ervaringen van de andere cursisten kunnen daarbij veel steun en herkenning geven.

Hoewel mindfulness kan helpen om op een andere manier met de pijnlijkheden in het leven om te gaan, leidt ieder nadrukkelijk streven om iets opgelost te krijgen juist tot meer innerlijke spanning. En daarmee kom je juist verder van je doel af…

De beste houding is daarom: de bereidheid om jezelf stil te zetten en nieuwsgierig, met geduld de aandacht te richten op wat je nú ervaart.  Parkeer als het ware tijdens de training alle verlangens en wensen om iets te bereiken.

Je kunt je hierbij gesteund voelen door de wetenschap dat mensen die hebben deelgenomen aan een mindfulnesstraining een significante afname melden van  lichamelijke en psychische klachten, effectiever kunnen omgaan met stressvolle gebeurtenissen, zich beter kunnen ontspannen en een grotere kwaliteit van leven ervaren.

Oefenen met CD’s

Iedere deelnemer aan een mindfulness- of aandachttraining krijgt een cursusboek, plus vier CD’s of audiobestanden met _P3B7763oefeningen voor thuis. Deze zijn door Eveline Brandt zelf ingesproken met milde yoga oefeningen, een oefening in meditatie en een bodyscan. Deelnemers die deze oefeningen dagelijks tot regelmatig doen, merken het effect daarvan: zij trainen daarmee hun aandacht en worden in het dagelijks leven alerter en aandachtiger. In de cursus krijgen deelnemers begeleiding en feedback over hun ervaringen met het oefenen thuis. De uitwisseling en het gezamenlijk oefenen in de trainingsgroep ervaren mensen vaak als zeer ondersteunend.