Privacyverklaring Centrum voor Mindfulness Leiden

 

Het Centrum voor Mindfulness Leiden is de handelsnaam van drs. Eveline Brandt, Gerrit Doustraat 4, 2311 XP te Leiden, Kamer van Koophandel-nummer is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

U heeft recht op een zorgvuldige omgang met uw (persoonlijke) gegevens. Het Centrum voor Mindfulness Leiden handelt daarom conform de professionele richtlijnen en beroepscodes, en conform de wetgeving AVG die per 25 mei 2018 van kracht is.

Wanneer leggen wij gegevens van u vast?

Als u een offerte aanvraagt, zich aanmeldt voor een nieuwsbrief, als u zich inschrijft voor een training, en als u een intakegesprek heeft.

Welke gegevens leggen wij vast?

Er worden alleen gegevens verwerkt die u zélf met ons deelt en die we nodig hebben voor de dienstverlening.

Bij het aanmelden voor trainingen noteert Eveline Brandt een aantal gegevens zodat zij weet wie zich heeft aangemeld en voor welke training. Het gaat daarbij om:

  • Naam en leeftijd

  • Mailadres

  • Naam van de training

  • Datum waarop de training wordt gegeven

  • Eventuele opmerkingen / aantekeningen over uw gezondheid en de reden om een cursus te

    komen volgen.

Regelmatig worden deze gegevens verwijderd zodat deze niet onnodig lang bewaard worden. Gedurende de bewaartijd zijn de gegevens alleen toegankelijk voor Eveline Brandt; zelf u kunt bij haar altijd om inzage vragen.

 

Uw gegevens zijn nodig voor:

  • Het accepteren van uw deelname aan of indiceren voor een training of workshop,

  • Het geven van de training en het afstemmen van de begeleiding op uw behoeftes,

  • Eventueel analyses om de dienstverlening te verbeteren.

De website van het Centrum voor Mindfulness Leiden wordt gehost in een beveiligd datacenter in Nederland door een ISO gecertificeerd hostingsbedrijf.

Wanneer u zich aanmeldt voor een training waar een intake onderdeel van uitmaakt, dan

wordt analoog geregistreerd wat uw klachten en leefomstandigheden zijn, en wat het doel is van deelname. Deze gegevens zijn van belang voor het juist indelen in de juiste groep (indicatie) en afstemmen van de begeleiding door de trainer. Tijdens het intakegesprek geeft u expliciet toestemming voor het beheren van de gegevens op het intakeformulier tot 8 weken na de training waarvoor u zich heeft aangemeld.

Afhankelijk van het soort factuur (werkgever, zorgverzekeraar of particulier) moeten wij tijdelijk persoonsgegevens van u vastleggen zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer(s), geboortedatum, bankrekeningnummer, werkgever, gegevens zorgverzekeraar.

Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor het controleren van betalingen, het maken van een offerte, het maken van een factuur. We kunnen uw e-mailadres gebruiken voor het sturen van nieuwsbrieven, maar alleen wanneer u hiervoor expliciet toestemming geeft / u zich heeft aangemeld voor de mailinglist.

Samenwerking met andere partijen

Het Centrum voor Mindfulness Leiden deelt uw gegevens niet met derden voor doeleinden van die derden, maar deelt gegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

We werken alleen met andere partijen samen om de dienstverlening te bevorderen, zoals een bank voor het verwerken van betalingen en een boekhouder. Deze derden verwerken alleen gegevens voor zover dat voor de dienstverlening nodig is en conform de actuele wetgeving.

Met deze partijen zijn verwerkersovereenkomsten gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

Het Centrum voor Mindfulness Leiden maakt gebruik van Google Analytics voor het bijhouden van statistieken om zo de website te verbeteren. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen of doorgestuurd naar Google.

De website slaat alleen technische en functionele cookies op. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de optimalisatie van uw gebruiksgemak. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Recht op inzage en correctie van de gegevens

U heeft recht op inzage. Als u de nieuwsbrief ontvangt kunt u zich hiervoor per e-mail ten alle tijden weer afmelden. U heeft recht op correctie. Wanneer er onjuistheden, onvolledigheden of onwettigheden in uw gegevens zitten, kunt u deze corrigeren door een email of brief te sturen. U heeft recht op portabiliteit. Uw gegevens kunt u opvragen om over te (laten) dragen aan een andere partij, bijvoorbeeld een andere trainer of coach.

 

Bewaartermijn van uw gegevens

Het Centrum voor Mindfulness Leiden bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan

wettelijk toegestaan.

Beveiliging

Het Centrum voor Mindfulness Leiden zorgt voor beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Het Centrum heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking.

Alleen Eveline Brandt heeft toegang tot persoonsgegevens en/of verwerkt deze. Zij is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders

is bepaald. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan alstublieft contact op.

Contactpersoon en verantwoordelijke voor het privacy beleid:
Eveline Brandt, Leiden, in overeenstemming met de wet AVG, van kracht sinds 25 mei 2018