top of page

Cursus 'De glimlach van de Boeddha'

De Basiscursus Boeddhisme heb ik ontwikkeld met Joost van den Heuvel Rijnders en is gebaseerd op ons boek ‘Terug naar de markt – boeddhisme in het dagelijks leven’ (vierde druk in 2022). Joost van den Heuvel Rijnders is

Vipassanaleraar, mediteerde drie jaar in kloosters in Azië en begeleidt al jaren talloze retraites en meditatiegroepen.  Wees welkom! Acht maandagavonden, vanaf 18 september 2023, aan de Roomburgerlaan 22 in Leiden.  

,,Beste Joost, met twee verdiepingsgroepen mindfulness hebben wij enorm genoten van je boek! Ik vind het echt het meest toegankelijke boek dat ik ooit gelezen heb. Deelnemers hebben veel herkenning kunnen ervaren en hebben zich verder kunnen verdiepen. Dank voor je bijdrage om van de aarde een mooiere plek te maken!”

Tiny Westerink, mindfulnesstrainer in Zwolle

Over het programma

In deze basiscursus, die De glimlach van de Boeddha heet, maak je kennis met de boeddhistische psychologie, die down to earth is en zeer relevant voor het moderne leven. Al is de boeddhistische leer zo’n 2600 jaar oud, telkens weer blijkt dat de psychologische inzichten over lijden, het verlichten van ons lijden en het ontwikkelen van meer innerlijke vreugde actueel zijn voor onze tijd, en behulpzaam in onze drukke levens.   

In alle bijeenkomsten is om te beginnen veel ruimte voor meditatie. Daarna buigen we ons steeds over een thema uit de boeddhistische leer. Telkens onderzoeken en bespreken we natuurlijk wat we hieraan kunnen hebben in ons eigen leven.        

Bijeenkomsten

De  bijeenkomsten gaan vooral over diverse manieren om meer vreugde te ontwikkelen. Denk aan:   

  • Opmerkzaamheid, leven met aandacht. In meditatie, in je dagelijks leven.   

  • We bespreken ook de vier brahmavihara’s : vriendelijkheid, mededogen, medevreugde en gelijkmoedigheid.  Je krijgt hiervoor specifieke meditaties aangereikt, zoals de metta.    

  • We wijden een avond aan verzaken; (onheilzame) dingen nalaten, het leven vereenvoudigen.     

  • We buigen ons over de middenweg: wij mensen denken vaak in extremen, zwart-wit, alles of niets.  Maar er is ook altijd een – heilzamer – middenweg die we kunnen zoeken!     

  • Ook een belangrijk thema is vreugde: duurzame vreugde ontwikkelen, tegenover kortere pleziertjes / hedonisme. Vreugde zal als een rode draad door de hele cursus lopen.     

  • Zelfs het besef van vergankelijkheid kan een gevoel van vreugde geven, zullen we bespreken en ervaren.

  • Ook de loka-dhamma’s (tegenstellingen in ons leven als lof en kritiek, succes en falen) komen aan de orde. We zullen o.a. zien dat deze niet persoonlijk, maar universeel zijn.     

  • We werken met losse teksten, o.a. van Irène Bakker, Frits Koster en Joseph Goldstein, met onderlinge uitwisseling/vragen, en met het boek Terug naar de markt – boeddhisme in het dagelijks leven (Joost van den Heuvel Rijnders en Eveline Brandt, vierde druk).      

Ingangsvoorwaarde

Serieuze ervaring met meditatie, door je mindfulness- of andere  meditatie-beoefening. We mediteren in de cursus steeds 25 tot 30 minuten aan één stuk.   

bottom of page