• Eveline Brandt

Je vragen leven

Wat erg moeilijk is – maar ook mooi – aan mindfulness en meditatie, is dat je daarbij alleen maar gevraagd wordt om te kijken naar je situatie. Naar wat er nu, op dit moment, bij jou speelt: spanning of pijn of welbehagen of verdriet of vreugde of onrust. Ernaar kijken, het op te merken, en er dan verder niets van te vinden. Het niet weg te willen duwen, ontkennen noch omarmen. Het niet hoeven oplossen, het niet hoeven weten.  Alleen maar opmerken.

Dit vinden mijn cursisten, mensen in het algemeen, en ikzelf zeker ook, altijd heel lastig. We zijn zo gewend om in de oplossingsmodus te schieten, om de zaak even te willen ‘fiksen’ of om er uitgebreid over te gaan piekeren of treuren. Waarom dan dit passieve gedoe? Er alleen maar naar kijken – wat ‘levert dat nou op’, is dan vaak de vraag.

Dat levert ruimte op. Ruimte voor inzicht. Ruimte waarin de zaken soms als vanzelf oplossen, duidelijk worden, voorbijgaan – of niet. Maar in dat laatste geval had al dat piekeren, verzetten of treuren ook niets geholpen, en hebben we onszelf dát deel dan ieder geval bespaard.

Mijn onvolprezen meditatielerares Jotika Hermsen spoort mij altijd aan om ‘het niet te hoeven weten’. Wat een opluchting was dat, om tegen mezelf te mogen zeggen bij het eerstvolgende taaie levensvraagstuk dat zich daarna aandiende: Ik weet de oplossing / het antwoord / de uitweg niet – maar ik hóef het ook niet te weten.

De dichter Rainer Maria Rilke heeft dat al veel eerder en veel mooier verwoord in zijn boekje ‘Brieven aan een jonge dichter’. ‘Je vragen leven’ noemt hij het, en schrijft daarover het volgende:

,,Ik wil je vragen geduld te hebben met al het onopgeloste in je hart, en te proberen deze vragen zelf lief te hebben.

Misschien leef je dan eens, zonder het te merken, op een dag de antwoorden tegemoet.”

Recente blogposts

Alles weergeven

Het reproductiegetal van boosheid

'Terug naar het hart' heet het boek dat ik schreef met Joost van den Heuvel Rijnders en dat nu in de winkel ligt. Hij zei het heel mooi in dagblad Trouw (dat een interview met ons publiceerde): 'Laten

Niet kijken!

Oh die smartphone.... Al die apps en mails en notificaties en reminders en piepjes, allemaal goed doordacht ontworpen om ons telkens weer te laten kijken, checken, reageren - om ons verslaafd te make

Bloot in de sloot

Het is echt een heel lieve hond, maar niet te houden als hij eenden ziet. Of groepen vogels. Het liefst in een weiland, en dan ook nog in het broedseizoen. Dus moet ik hem dan aangelijnd houden maar j