• Eveline Brandt

Waar wij allemaal ‘recht’ op hebben

Persoonlijke grondrechten

Misschien menen we wel wat al te vaak dat we ‘recht hebben op’….  Daar hoort vaak een wat verongelijkte of zelfs verwende toon bij: we hebben recht op geluk, of op meer salaris, of meer waardering, en die stunning dress van de buurvrouw zou eigenlijk ook in onze kast moeten hangen….  Maar misschien is dit niet zozeer waar we écht recht op hebben; ikzelf voel meer voor de ‘tien persoonlijke  grondrechten’. Ze worden veel gebruikt in trainingen en coaching om duidelijk te maken hoe je jezelf als mens klem kan zetten met ineffectieve gedachtenpatronen. Ze maken duidelijk dat je vrij bent om je leven op jouw manier te leven, dat je fouten mag maken, dat je mag voelen wat je voelt; dat je dus eh…. ménselijk mag zijn.

Komen ze:

1. Ik hoef niet aan de verwachtingen van anderen te voldoen. 2. Ik mag voelen wat ik voel. 3. Ik mag vragen om wat ik nodig heb. 4. Ik mag fouten maken, fouten maken is menselijk. 5. Ik mag best van mening veranderen. 6. Ik heb het recht om bepaalde dingen niet te weten of niet te kunnen. 7. Ik mag zeggen dat ik bepaalde dingen niet weet of kan. 8. Het is niet nodig dat anderen mij altijd aardig vinden. 9. Ik mag beslissingen nemen die in de ogen van anderen onlogisch zijn. 10. Ik ben alleen zelf verantwoordelijk voor mijn gedrag, mijn gedachten en mijn gevoel.

Het is een daad van compassie voor jezelf om deze grondrechten goed tot je te laten doordringen. En kies er eens eentje uit die extra lastig voor je is, en die dus wat extra aandacht verdient, de komende tijd. Ik ga deze week zelf oefenen met nummer vier, en zal jullie op de hoogte houden van alle fouten die ik maak en – minstens – één week maar eens hartelijk ga verwelkomen….

Recente blogposts

Alles weergeven

Moeilijk lopend kwam hij binnen, bleek, met bloed op zijn overhemd, met een pleister op zijn gezicht. Wat ouder, wat trillerig en timide. De receptioniste van de kliniek voor kaakchirurgie had er wein

Hij zit met zijn hoofd in zijn handen en verzucht dat hij gék wordt van al die gedachten. Het piekeren, het malen, het tobben over de toekomst, het terugkijken naar het verleden - hoe krijgt hij ooit

De journalist in mij was weer helemaal ontwaakt toen ik een vlammend opiniestuk in NRC Handelsblad mocht schrijven, afgelopen december. In mijn artikel besprak (en betreurde) ik hoe akelig veel orga